Faaliyet Alanları

Şirketler Hukuku- Şirket İşlemlerine Karşı Açılan Davalar

Hissedarlar arası uyuşmazlıklar, dahil olmak üzere, şirketler hukukuna müteallik pek çok davada, Yamaner & Yamaner dava takip departmanı avukatları müvekkil odaklı hukuki hizmet vermektedir.Genel Kurul Kararlarının iptali için dava açmak, Yönetim Kurulu ve üyelerinin hukuka aykırı davranışları sebebiyle sorumluluk davaları açmak, özel denetçi seçilmesi için dava açmak alanında çalışmılmaktadır. 

İLETİŞİM
Av. Semiha GÖRGÜLÜ
Ortak
Av. Handan OKTAY WELDISHOFER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”