Faaliyet Alanları

Şirketler Hukuku- Kurumsal Yönetim

Yamaner & Yamaner olarak yerli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlere dava takibi hizmetlerine ilaveten, kurumsal yönetim olarak ifade edilen şirketlerin işleyiş ve faaliyetlerinde devamlı karşılaşmış oldukları ve çözüm gerektiren hukuki meseleler hakkında da gerekli hukuki destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede genel hatlarıyla;

• Şirket Ana Sözleşmesinin hazırlanması, Şirket kuruluş işlemlerinin tamamlanması ve gerekli tescil ve bildirimlerin yapılması, 

• İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması,
• Şirket olağan ve olağanüstü genel kurulu toplantılarının yapılması, kararların tescil ve ilanı,
• Yönetim kurulu kararlarının ve İmza sirküleri ile vekâletnamelerin hazırlanması, ve gerektiğinde tescil ve ilan edilmesi,
• Şirket üst yönetiminin iş sözleşmesi taslaklarının oluşturulması, yabancı yöneticilerin Türkiye’ de ikametgah ve çalışma izinlerinin alınması konularında hukuki destek sağlanmaktadır. 

İLETİŞİM
Av. Semiha GÖRGÜLÜ
Ortak
Av. Handan OKTAY WELDISHOFER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”