Faaliyet Alanları

Şirketler Hukuku - Birleşme ve Devralmalar

Yamaner & Yamaner avukatlarının tümü medya, turizm, enerji, otomotiv yan sanayi, madencilik, çimento, özel yatırım fonları, bankacılık, finansal kiralama, faktoring, inşaat ve sigorta gibi pek çok değişik sektörde birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili olarak geniş tecrübeye sahiptir. Birleşme ve devralma faaliyetleri kapsamında kısaca aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır; 


• Türkiye’de kurulu şirketlerin hisselerini satın almak ya da bu şirketlerle birleşmek isteyen yabancı şirketler adına hareket ederek Birleşme ya da Devralma anlaşmalarını hazırlamak,
• Devralınacak şirketin uluslararası prensiplere uygun “due diligence” raporunu hazırlamak,
• işlemin rekabet mevzuatına uygunluğunu sağlamak,
• Hisse devrini yerine getirmek,
• Anlaşmanın kötü ifasından ya da hiç ifa edilmemesinden kaynaklanan ihtilaflarda görev almak. 

İLETİŞİM
Av. Semiha GÖRGÜLÜ
Ortak
Av. Handan OKTAY WELDISHOFER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”