Faaliyet Alanları

Rekabet Hukuku

Yamaner & Yamaner olarak Rekabet Kurulu’ ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ çerçevesinde izin için gerekli bildirimler yapılmaktadır. .  


Yamaner & Yamaner Hukuk bürosunda, rekabet hukuku başlığı altında özetle aşağıdaki hukuki hizmetler sunulmaktadır. 

• Şirketlere yönelik Rekabet Kuralları eğitimleri,
• Menfi tespit, muafiyet başvuruları,
• Birleşme ve Devralma başvuruları,
• Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına gerekçesiyle yürütülen Rekabet Kurulu soruşturmalarında ve idari yargı sahasında avukatlık hizmeti.

İLETİŞİM
Av. Cihan YAMANER
Yönetici Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”