Faaliyet Alanları

Konkordato, Yeniden Yapılandırma ve İflas

Yamaner & Yamaner, konkordato / iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, finansal güçlük içindeki şirketlerin kredi temini, borç nakli ve / veya takas işlemleri, devir ve temlik anlaşmaları, hisse satış işlemleri, iflas, konkordato planlaması ve davaları ve ilgili diğer konularda deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.  


Finansal güçlük içindeki şirketlere ilişkin yeniden yapılandırma hizmetleri kredi alanlara, kredi veren kuruluşlara, alacaklılara ve üçüncü kişilere yönelik olarak da sürdürülmektedir.

İLETİŞİM
Av. Cihan YAMANER
Yönetici Ortak
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”