Faaliyet Alanları

İş Hukuku

Günlük danışmanlık hizmetlerinden karmaşık iş davalarına kadar gerek 4857 sayılı İş Kanunu, gerek ise 854 sayılı Deniz Kanunu’ndan kaynaklanan iş hukukuna ilişkin tüm konularda yetkin kadro ile hukuk hizmeti verilmektedir.

Bu çerçevede, iş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, ikale sözleşmesi, tutanaklar, ihtarname ve fesih bildirimlerinin hazırlanması gibi bir çok alanda gerekli sözleşmeler ve sair doküman taslakları hazırlanmakta, müvekkil ile müzakere edilmekte ve nihai hale getirilmektedir. 

İşe iade, işçi alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklı tazminat talepleri gibi iş mevzuatından doğan davalarda deneyimli kadrosu ile müvekkillerini temsil eden Yamaner & Yamaner; ayrıca kurumsal müvekkillerinin çalışanlarına yönelik hazırladıkları istihdam süreci ve iş yeri çalışma koşullarıyla ilgili yönerge, prosedür ve şirket içi politikalarının iş mevzuatına uygunluğunun temini konusunda da hukuk destek sağlamaktadır. 

Son olarak, işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak düzenlenmesiyle birlikte, Yamaner & Yamaner bünyesindeki sicile kayıtlı Arabulucular, iş davalarından kaynaklı uyuşmazlıklara tarafsız çözüm bulmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.   

İLETİŞİM
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
Av. Emek ÖZTÜRK
Avukat
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”