Faaliyet Alanları

Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta

Gemi inşası, gemi finansmanı, alım satımı, tescili, terkini ve ipotek işlemleri; Charter party (bare boat c/p;time c/p; Voyage c/p) / lay time/demurrage incelemesi ve anlaşmazlıkları; Çatma, müşterek avarya,hususi avarya, kurtarma yardım gibi deniz kazaları; Konşimento / kargo ve navlun anlaşmazlıkları alanında; Yük ve Gemi üzerinde Kanuni rehin hakkı/seferden men, sorumluluğun sınırlandırılması alanında; Çevre ve Deniz Kirliliği anlaşmazlıklarında; Gümrük, sigorta anlaşmazlıkları alanında; Gemi adamları sözleşme ve anlaşmazlıkları alanında ve yurt içinde ve dışındaki anlaşmazlıklarla ilgili dava ve tahkim alanı ile Tekne ve P&I Sigortaları alanındaki her türlü sözleşme inceleme ve davaları kapsamaktadır.

İLETİŞİM
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
Av. Emek ÖZTÜRK
Avukat
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”