Faaliyet Alanları

Alacak Takip İşlemleri

Yabancı sermayeli ve yerli şirketlerin çeşitli sebeplerle doğmuş ancak borçluları tarafından ödenmeyen alacakları takip edilmekte, öncelikle anlaşma olmadığı zaman da ihtiyati haciz, haciz, -varsa- ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemlerine girişilmektedir. 


İcra dairelerinde icra ve/veya iflas sürecini başlatıp, alacakların tahsiline kadar bütün hukuki süreçler azami dikkat ve itina ile yerine getirilmektedir.

İLETİŞİM
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”