Corona Virus Desk

CORONAVIRÜS ( COVID-19) //KISMİ KAPANMA İLE BİRLİKTE MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK
14/04/2021

T.C. İstanbul Valiliği

İlgi : 02.03.2021 tarihli ve 22123 sayılı yazımız.
Konu :Mesai Saatleri

COVİD19 salgınının en aza indirilmesi amacıyla, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince;

15.04.2021 tarihinden itibaren ilimizde mesai saatleri  1 0 . 0 0 - 12 . 3 0 , 1 3 . 0 0- 16 . 0 0 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Ali YERLİKAYA
Vali

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”