Corona Virus Desk

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN 2021/238 NOLU KARARI
17/03/2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2021/238 nolu kararı uyarınca;


Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren salgın nedeniyle sicile kayıt sürelerinin uzatılması konusunda veri sorumluları veya bunların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda;

1) Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

2) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi sorumlularının,

3) Kamu Kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının,

Sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için süre 31.12.2021’ye kadar uzatılmıştır.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”