Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // İSTANBUL - 16-19 MAYIS TARİHLERİ ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

 İstanbul Valiliği
• İstanbul’da 16-17-18-19 Mayıs’ta Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında
İstanbul'da COVID19 tedbirleri kapsamında; 15 Mayıs cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Mayıs salı gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARINDAKİ TEDBİRLER

 İçişleri Bakanlığı   • Bakanlık, 12.05.2020 tarihli yeni bir genelge ile şehir giriş - çıkış tedbirleri konusunda kararlar aldı. Buna göre; 1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.
2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasın... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // SİGORTACILIK KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.    Yönetmelik ile asıl işi sigortacılık olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabilecekleri sigortalara ilişkin usul ve esaslar ile uzaktan sigorta satışına ilişkin şartlar belirlenmiştir. Yönetmelikle ilgili önemli kısımlar özetle şu şekildedir;
... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI HAKKINDA

• Uluslararası Yük Taşımacılığı ile İlgili Genelge Hakkında   Uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilecektir.
 Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir. Giriş ya... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // TİCARİ TAKSİ HİJYEN TEDBİRLERİ GENELGESİ

• Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri Genelgesi Hakkında   Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla dezenfekte edilecektir. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİNDE TEDBİRLER

 İstanbul Valiliği
• Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde Uygulanacak Tedbirler Hakkında
   Normalleşme süreci kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan hareketliliği artacağından ve bu durumun bulaşma riskini arttıracağından bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına ve kişiler arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine karar verildi.
  Alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığı • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında (08.05.2020)
KDV beyannamelerinin verilme tarihini takip eden ay başına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda oluşturulan kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
1. Katma Değer Vergisi Genel ... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   08.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliği ile ‘’Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’’a geçici maddeler eklenmiştir.
Geçiçi maddeler ile getirilen düzenleme sonucu, Yapı Kayı08t Belgelerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave belge bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31.12.2019 t... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KVKK - YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışına kişisel veri aktarımında hazırlanacak taahhütnamelerde dikkat edilmesi gereken hususları 07.05.2020 tarihli duyurusuyla açıklamıştır. Buna göre özetle;     Usule ilişkin olarak:
a. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 9. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak yurt dışına veri aktarımı izin başvurularında, yetkili kişinin adı soyadı, adresi, imzası gibi hususlarla birlikte imzaya yetkili olduğuna dair tevsik edici belgelerin de ekl... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 09.05.2020 -10.05.2020 TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İçişleri Bakanlığı • 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu.
Ankara Valiliği • İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu.
Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”