Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 23-24-25-26 MAYIS 2020 SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAKKINDA

İçişleri Bakanlığı  • Bakanlık, 23-24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştur. Yapılan düzenleme özetle şu şekildedir;
1. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21-22 Mayıs tarihlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar açık olacaktır. 2. 23 Mayıs tarihinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. 3. 24-25-26 Mayıs tarihlerinde market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online satış yapan işletmeler kap... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI SÜRESİ HAKKINDA

 İçişleri Bakanlığı   • Bakanlık, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerine tüm giriş/çıkışların 15 günlük süreyle 19.05.2020-03.06.2020 tarihleri arasında durdurulacağını duyurmuştur. Giriş-çıkış kısıtlaması konusunda daha önce belirlenen istisnalar aynı şekilde geçerli olacaktır.
 Ankara Valiliği
Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 19 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında şehirlere giriş çıkı... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // CEZA İNFAZ KURUMLARINDA COVID-19 TEDBİR SÜRESİ HAKKINDA

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarında Covid-19 Tedbirlerinin Süresi Hakkında (15.05.2020)
Alınan tedbirler kapsamında açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi. Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KORONA VİRÜS SÜRECİNDE KURUMLAR NEZDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Korona Virüs Sürecinde Kurumlar Nezdinde Yapılan Değişiklikler   1. İçişleri Bakanlığı • Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişmiştir. Buna göre; bahsi geçen vatandaşların, 17 Mayıs 2020 Pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir.
2. Ankara Valiliği • Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kişilerden;
1. 65 yaş ve üzeri olanlar ile kro... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığı
• İlave Gümrük Vergisi Uygulaması
Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, beyaz eşya, hırdavat, inşaat malzemeleri, makine ve ekipmanları, spor malzemeleri, hijyenik ürünler, tripodlar ve oyun aletleri ürün gruplarındaki bazı ürünler ile diğer bazı muhtelif ürünlerin ithalatında 30.09.2020 tarihine kadar geçici olarak % 30’a kadar, bu tarihten sonra ise %25’e kadar değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi uygulaması getirilmiştir.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 2019 YILI FİNANSAL RAPORLARIN BİLDİRİM SÜRELERİ HAKKINDA

 Hazine ve Maliye Bakanlığı   • Yetkili müesseselerin 2019 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar tablolarının gönderilme süresi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır
15.05.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkili Müesseseler İçin Finansal Raporlama Formu Duyurusu (2020/YM-14)’nu yayımlanmıştır. Duyurunun özeti aşağıdaki gibidir; Anonim şirketlerin, yıllık bilanço ve kar/zarar tablolarının onaylı örneklerinin ilgili oldukları yılı takip eden yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermel... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // İZAHE DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA

 Gelir İdaresi Başkanlığı   • İzaha Davet Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hakkında (14.05.2020)
6728 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370’inci maddesinin "İzaha davet" başlığı altında yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde ihdas edilen “izaha davet” müessesinde 7194 sayılı Kanunun 25’nci maddesi ile değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, yapılan değişiklikler çerçevesinde “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının beli... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 2020 1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ-VERGİ BEYANNAMELERİNİN ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA

 Gelir İdaresi Başkanlığı   • 2020 1.Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Hakkında (12.05.2020)
18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KONAKLAMA TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ HAKKINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkında
Turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde alınacak önlemler hakkında genelge yayımlanmıştır. Genelgede bahsedilen önlemlerden özetle şu şekilde bahsedilebilir;
 Turizm işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.  İşletme genelinde COVID-19 ve h... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // AVM'LERDE UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

AVM’lerde Uygulanacak Tedbirler Hakkında
Genelgede belirtilen hijyen kuralları çerçevesinde Avm’lerin 11.05.2020 tarihi itibarıyla faaliyete geçmesine karar verildi. Bakanlığın yayımladığı genelge ile Avm’lerde alınacak tedbirler şu şekilde özetlenebilir;
Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.  AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.  AVM’ye girişte maske takılmalı ve maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.  Girişte ateş... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”