Makaleler

“UNUTULMA HAKKI” İLE İLGİLİ KVKK DUYURUSU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı ile kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde düzenlenebilmesine imkan tanımış ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesine karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda;
• “Unutulma Hakkı”, Anayasa’nın 20/3. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 4., 7. ve 11. maddeleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin... Devamı için

RESMİ GAZETE - ŞİRKET KURULUŞ TEBLİĞİ

22.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.
 Bu değişikliğe göre yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu ha... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRE UZATIMI

• 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)” yayımlanmıştır.  Karar ile Covid-19 gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, aynı işçileri ve aynı şartları a... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 3 BÜYÜKŞEHİRDE MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR.

• Bilim Kurulu’nun Önerisi Doğrultusunda Alınan 17.06.2020 Tarihli Karara Göre, 3 Büyükşehirde Maske Takmak Zorunlu Hale Getirilmiştir.     Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanlığı’nın Kararı doğrultusunda; salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak, sosyal izolasyonu sağlama, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Bursa, İstanbul ve Ankara illerinde bulunan vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
 Yukarıda belirtilen kararlara uymayan... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // OTEL, SPOR SALONLARI, LOKANTA..VB GİBİ İŞLETMELERİN FAALİYETE BAŞLAMALARI HAKKINDA

 İçişleri Bakanlığı   • Bakanlık, 30.05.2020 tarihli Genelge ile Korona sürecinde kapatılmalarına karar verilen lokanta, spor salonları, oteller vb. gibi işletmelerin belirlenen şartlar çerçevesinde faaliyete başlamalarına karar verildiğini duyurmuştur.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
a. İskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, restoran, kafe, çay bahçesi, yüzme havuzu, hamam, SPA... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ HAKKINDA

 Türkiye İş Kurumu
• İşsizlik Ve Kısa Çalışma Ödenekleri Hakkında
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugünden itibaren ödemeye başlanacağını beyan etmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında 05 Haziran tarihinde yapılması gereken Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağı duyurulmuştur. Koron... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI-30 -31 MAYIS 2020

 İçişleri Bakanlığı   • İçişleri Bakanlığı, 28.05.2020 tarihli Genelge ile 15 İlde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda önceki kısıtlamalarda yapılan düzenlemeler aynı şekilde geçerli olacak.
• 28.05.2020 tarihli Kabine Toplantısında 18-20 yaşındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ve 0-18 yaş aralığındaki çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulmasına, 65 yaş ve üzerindeki... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.05.2020 sayılı Resmi Gazete’de Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi için gereken su altı ve deniz sörveylerine ilişkin değişiklik getirmektedir. Değişiklikler özetle şu şekildedir;   • Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılacaktır. 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıl dönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada ge... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA HSK'NIN ALDIĞI KARARLAR

 Türkiye Barolar Birliği   • Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında HSK'nın Aldığı Son Kararlar Hakkında
HSK Genel Kurulu “normale dönüş eylem planı” çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapmak amacıyla 29.05.2020 tarihinde toplanarak aşağıda özetlenecek hususlarda karar almışlardır.
Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkem... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMAS SÜRESİ HAKKINDA

 Gelir İdaresi Başkanlığı   • Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında
28/05/2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”