Makaleler

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ- İYS


Konu : Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca kurulan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) uygulaması.  
 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ NEDİR?
Ticari Elektronik İleti; gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim olarak tanımlanmıştır.
04.01.2020 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile sms, e-posta... Devamı için

SOSYAL MEDYA KANUNU

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7253) yayımlanmıştır. Düzenleme ile getirilen değişiklikler şu şekildedir:
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a (Kanun) "Sosyal Ağ Sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getirilmiştir. Sosyal Ağ Sağlayıcı; kullanıcıların internet ortamında sosyal e... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRE UZATIMI ve İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hakkında
Korona virüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.
31.07.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2706 sayılı ... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KDV ORANLARINDA VE İŞYERİ KİRA STOPAJINDA İNDİRİM

31 Temmuz 2020, 31202 sayılı Resmi Gazete kararıyla, Covid-19’dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacaktır.
●Alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 10 olacak. Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler işyerleri için kira ödemeleri durumunda yapacakları kira ödemeleri üzerinden gelir... Devamı için

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'NDA, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda, 4857 sayılı İş Kanunu’nda  değişiklik yapılmıştır.
• İşsizlik Sigortası Kanunu değişiklikleri ile; Cumhurbaşkanı’na işsizlik ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi verilmiştir.  Zorlayıcı sebebe bağlı olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananları... Devamı için

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
 Yapılan bu değişiklik ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için alınması gerekli olan iş güvenliği hizmetleri hükümlerinin yürürlüğe girme süresi 01.07.2020’den 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI

 İçişleri Bakanlığı  7244 sayılı Kanun ile Koronavirüs kapsamında önlemleri kapsamında dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiş ve Bakanlığa bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. Bu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 Bu uzatma kararı ile;
• Dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. • Şubesi bulunmayan... Devamı için

RESMİ GAZETE - PAY TEBLİĞİ

24.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d) yayımlanmıştır. Tebliğ ile mülga 27. Madde yeniden düzenlenmiştir. Yeni madde ile getirilen yenilikler aşağıda sayılmaktadır.
• Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının bazı şartlarda borsada gerçekleştirilmesi öncesinde pay satış bilgi formu düzenlenip Kurulca onaylanması gerekir.
• Bu şartlar, satışın; sermayenin yüzde yirmisinden fazlası... Devamı için

“UNUTULMA HAKKI” İLE İLGİLİ KVKK DUYURUSU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı ile kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde düzenlenebilmesine imkan tanımış ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesine karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda;
• “Unutulma Hakkı”, Anayasa’nın 20/3. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 4., 7. ve 11. maddeleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin... Devamı için

RESMİ GAZETE - ŞİRKET KURULUŞ TEBLİĞİ

22.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.
 Bu değişikliğe göre yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu ha... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”