Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR

23 Aralık 2020 tarihli resmi gazete bilgi notu:
3316 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dışsal etkiler kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusu süresi 31/12/2020 den 31/1/2021’e uzatılmıştır.
3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma süreleri uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/12/2020 tarihinden 28/02/2021 tarihine uzatılmıştır.
3321 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 193 sayıl... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

01.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği başvuru süreleri uzatılmıştır.   Bu karara göre;
- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 2 ve Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 30/06/2020 olarak belirlenen tarih 31/12/2020’ye kadar uzatı... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // İSTANBUL'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 10.11.2020 tarihinde yaptığı toplantıda, Koronavirüs salgının oluşturduğu riskleri önlemek amacıyla, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-¬16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.   Bu yasaktan muaf olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şunlardır: • Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu... Devamı için

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 17/5/2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/9/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı v... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI

Kısa Çalışma Süresi:
27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır.
İşten Çıkarma Yasağı :
27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 Cumhurbaşkanı... Devamı için

29/09/2020 TARİHLİ ve 3032 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI ( BANKA HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARI )

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
Madde 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 2- 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasınd... Devamı için

29/09/2020 TARİHLİ ve 3031 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI ( KAMBİYO İŞLEM VERGİSİ )

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir. 
Madde 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sa... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASINA İLİŞKİN TTK GEÇİCİ 13. MADDESİ’NDEKİ SÜRE 31/12/2020’YE UZATILDI.

16/04/2020 tarihinde sermaye şirketlerinin kar payı dağıtım sınırlamalarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenmiş ve yürürlüğe girmişti. Akabinde, 17/05/2020 tarihinde; işbu maddenin uygulanmasına ve istisnalarına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti.
TTK Geçici 13. Maddesi’nin son fıkrası uyarınca; 30/09/2020 olarak belirlenen yasak süresini 3 ay uzatmaya veya kısaltmaya Cumhurbaşka... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN 2 AY DAHA UZATILMASI HAKKINDA

31.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÇALIŞMA DÜZENİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 26.08.2020 tarihli 2020/11 sayılı Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma düzeni:
COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, ancak kamu hizmetini aksatmamak şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
Buna dair esaslar üst yöneticiler tarafından belirlenir. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre için idari... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”