Makaleler

KVKK KAPSAMINDA GETİRİLEN BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 10.04.2020 tarihli kamuoyu duyurusu ile kişisel verilerin yurtdışına aktarımı konusunda çok uluslu grup şirketlerinin yaşadıkları sorunları gidermek amacıyla düzenledikleri ’’Bağlayıcı Şirket Kuralları’’nı açıklamışlardır.
Bilindiği üzere kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. Maddesi ile düzenlenmektedir. Anılan madde hükmüne göre, kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedek... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // SPK-SALGIN NEDENİYLE RİSKLERİN YÖNETİLMESİ

SPK
• Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2020 tarihli duyurusunda, COVID-19 salgını nedeniyle risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunması amacıyla aşağıdaki kararı aldığını açıklamıştır;
I. Sermaye piyasası kurumlarının, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve
1- vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının ilgili sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca bir önceki ay sonu itibarıyla hazırlanmış sermay... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SOSYAL MESAFENİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİR VE KARARLAR

İstanbul Valiliği • Toplu Taşıma Araçlarında Sosyal Mesafenin Korunmasına Yönelik Tedbir ve Kararlar İl Umumi Hıfzısıhha Meclisince; tüm toplu taşıma araçlarında olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır;
-Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanması zorunludur. -Araçlarda koltuk sayısının %50’sinden fazla oturan yolcu alınmamasına ve ayaktaki yolcuların oturanların yarısı olacağına karar verilmiştir. -Durak ve araçlara sosyal mesafenin korunması için gerekli işaretler konulacaktır. -Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarında s... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // ŞANTİYELERDE ALINACAK TEDBİRLER

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Şantiyelerde Alınacak Yeni Koronavirüs Tedbirleri Hakkında
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin 19 maddelik bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda sayılan maddeler şu şekildedir;
- Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek. - Göre... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // HAZİNEYE AİT KULLANILMAYAN ALANLARIN ÜRETİME AÇILMASI

 Tarım Ve Orman Bakanlığı • Hazineye Ait Kullanılmayan Alanlar Üretime Açılması Hakkında
Covid-19 kapsamında tarımsal sürdürebilirliğin sağlanması içine, Hazineye ait kullanılmayan tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açılacaktır. Çalışma, pilot uygulama olarak başlatılacak olup, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak.
Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek yaz ekili... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA YAYINLANAN GENELGE :
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sayı : 89780865-153- 09.04.2020 Konu : Sokağa Çıkma Yasağı İlgi: 03.04.2020 tarih ve 6235 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılı... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KREDİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi çerçevesinde Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kredi taksitlerinin 3 ay erteleneceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Açıklamalar üstüne bu ertelemelerin hangi bankaları kapsadığı ve nasıl gerçekleşeceği konusunda tartışmalar ortaya çıkmıştır.
Açıklamaların Hukuki Niteliği
Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, tavsiye niteliğinde bir karar olup mevzuat değişikliği olarak değerlendirilemeyecektir. Bu sebeple banka... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // TİCARİ FAALİYETLERİ ETKİLEYEN HUKUKİ TEDBİRLER


12 Mart 2020 tarihinden buyana Covid 19 pandemisi nedeni ile alınan tedbirler çerçevesinde ticaret şirketlerini ilgilendiren  hukuki düzenlemeleri kronolojik sıra ile aşağıda özetlemekteyiz.
12/03/2020 Sınır Kapılarında Tedbirler
• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2020 tarihli ve 5316406 sayılı Coronavirüsü nedeniyle Gümrük Kanunu’nun 46. Maddesi Kapsamındaki Sürelere İkinci Ek Süre Talebi Konulu yazısı ile; İran ve Irak’a açılan kara hudut kapılarındaki tedbirler kapsamında Gümrük Kanunu’nun 46. Maddesindeki güm... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // COVID- 19'UN DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINA ETKİSİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan, daha sonra tüm dünyaya hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında oluşabilecek zararın en aza indirgenebilmesi için bir çok ülkede önlemler alınmıştır. Bir çok ülke, salgının 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmesinden sonra, Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’un dünya çapında hızlıca yayıldığı gerekçesi ile Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etmesi sonucu söz konusu pandemi ile ilgili daha... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // COVID- 19 TEDBİRLERİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliklerine gönderilen Genelge ile 15-18 Mart tarihleri arasında Bakanlık rakamlarına göre 149.382 işyerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Durdurulan faaliyetler sonucunda bu işyerlerinden kira olanların kira sözleşmelerinin hukuki akıbetinin ne olacağı sorusu gündeme gelmiştir. Ayrıca yayımlanan 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi’nin ve 2279 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın bu kira bedellerinin ödenmesi hususunu nasıl etkileyeceği de tartışılan konular arasındadır.
I-) İşyerlerinde ... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”