Hakkımızda

Türkiye’ nin en köklü ve saygın hukuk bürolarından birisi olan Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu (http://www.yamaner.av.tr/) 1920 yılında kurulmuş olup, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden İstanbul’da faaliyet göstermektedir. 

Yamaner & Yamaner, yerel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine Türk hukukunun her alanında hukuki danışmanlık hizmeti verirken, muhtemel ihtilafların gerek yetkili mahkemeler nezdinde, gerek ise yerel veya uluslararası tahkim yoluyla çözümünde de aktif görev almaktadır. 

Yamaner & Yamaner, ayrıntılı bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren hukukun farklı alanlarında, mesleki İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerine hakim 15 avukat, 2 danışman profesör, 2 danışman doçent, 2 danışman avukat ve 10 kişilik yardımcı personeli ile müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı hukuki hizmet sunmaktadır. Ayrıca, başta Ankara olmak üzere, Türkiye’nin diğer illerinde de çözüm ortağı seçkin avukatlarla irtibat ve işbirliği içinde müvekkillerine en etkin hizmeti sağlamaktadır. 

 Uluslararası platformda ise, Avrupa’da faaliyet gösteren, 30 ofis ve 450 hukukçuyu bünyesinde bulunduran “ALLIURIS” bağımsız avukatlar birliğinin Türkiye’deki tek üyesi Büromuzdur ( www.alliuris.org ). 

 Bahse konu seçkin avukat birliğine üyelik sonucunda, uluslararası unsur içeren hukuki ihtilaf veya işlerde üye hukuk bürolarının tek vücut halinde çalışmaları sağlanmak suretiyle müvekkillerimize her konuda birinci sınıf hizmet sunulması mümkün kılınmaktadır. 

İstanbul’un kalbinde büyüyen, profesyonel bakış açısı...

Kuruluş Hikayesi
Yamaner & Yamaner, önce yargıç ve sonra da avukat olan Av. Salih Zeki Yamaner tarafından 1920’de kuruldu. Büro, 1950’de bayrağı devralan Av. Naim Zeki Yamaner’ i takiben, 1981 yılından itibaren üçüncü jenerasyon Av. Cihan Yamaner ve Av. Nilgün Yamaner yönetiminde ilk günkü titizlik ve şevkle hukuk hizmeti vermeye devam etmektedir.

99 yıllık tecrübenin gücü...

Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu adında yer alan ilk “Yamaner” ibaresi büronun geçmişten günümüze taşımış olduğu deneyim ve geleneği, ikinci “Yamaner” ise büronun bugünkü genç ve dinamik yapısını temsil etmektedir. 

Farklı Sektörler, güvenle kurulan ortaklıklar...

Yamaner & Yamaner’in müvekkil portföyü bankacılık ve finans, sigorta, enerji ve madencilik, otomotiv, gayrimenkul ve inşaat, denizcilik ve taşımacılık, turizm, sağlık ve ilaç gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı yatırımcı şirketleri kapsamakta. 

Organizasyon 

Yamaner & Yamaner iki ana dalda faaliyet göstermektedir: Dava Takibi ve Danışmanlık. 

Dava takibi departmanımız ticaret hukukuna ilişkin davalar ve hakem yargılaması ile iş hukuku, icra takibi ve iflas/konkordato işleri ile iştigal etmektedir. Danışmanlık departmanımız ise Şirketler, Sözleşmeler, Bankacılık Finans ve Sermaye Piyasaları, Deniz ve Sigorta, Rekabet, Enerji ve Altyapı, İnşaat ve Gayrimenkul, Çevre, Bilişim Teknolojisi ve Telekomünikasyon hukuku konularında çalışma gruplarına ayrılmaktadır. 


“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”