Faaliyet Alanları

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar başta olmak üzere, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve çeşitli finans kuruluşlarına, kurumsal yönetim, günlük operasyonel işler ve her türlü sözleşmelerin hazırlanmasında bankacılık ve finans mevzuatına uyum çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

İhracat kredileri, sendikasyon kredileri ve tüketici kredileri başta olmak olmak üzere, her türlü nakdi ve gayrı nakdi krediler ile ilgili olarak; kredi sözleşmeleri hazırlanması, teminatların düzenlenmesi, ipotek, rehin, ticari işletme rehni sözleşmelerinin hazırlanması, ipoteğin veya rehnin tapuya ya da sicile tescil edilmesi, banka teminat mektubu ya da akreditif metinlerinin hazırlanması, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi ve kredi alacağının tahsili gibi hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir. 

Kredi borçlusu adına hareket edildiğinde ise, kredi ya da ipotek sözleşmelerinin borçlu açısından incelenmesi, gerekli savunmaların yapılması, borçluyu koruyucu genel düzenlemeler yapılması vb. hizmetler sunulmaktadır.


İLETİŞİM
Av. Cihan YAMANER
Yönetici Ortak
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”