Makaleler

NOTERLERİN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMASI // 7413 HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

28.06.2022 tarih, 31880 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 60. maddesinde yapılan değişiklik yapılmış ve noterlerin, taşınmaz satış sözleşmesi yapabileceği hususu düzenlenmiştir. Ancak anılan değişiklik, ilgili altyapı oluşturulduktan sonra uygulanacak olup, bu altyapının 01.01.2023 tarihine kadar kurulması beklenmektedir.
Anılan maddede, Noterler tarafından yapılacak tapu satış sözleşmelerinde, yalnızca 2/7/1964 tarihli v... Devamı için

EMSAL KARAR // YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ

SÖZLÜ OLARAK KURULAN SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE DENKLEŞTİRME TAZMİNATI DAVASINA İLİŞKİN EMSAL KARAR

Hukuk Büromuz avukatlarının vekil olarak yer aldığı davada, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’i aşağıdaki emsal nitelikli hükmü kurmuştur:
“T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 31.03.2022 Esas / Karar No: 2020/5477 Esas – 2022/2637 Karar
Davacı, davalı ile aralarında tek satıcılık sözleşmesi olduğunu, sözleşmenin davalı tarafça haksız feshedildiğini ileri sürerek denkleşt... Devamı için

ETKİNLİK // 26 OCAK 2022 TARİHLİ PANEL - TAHKİMDE UYUŞMAZLIĞIN ESASINA UYGULANACAK HUKUK


Marmara Üni.Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk Özel Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nin düzenlemiş olduğu “Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk"' konulu panele Av.Cihan Yamaner katılacaktır.
Devamı için

EMLAK VERGİSİ KANUNU // DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN SINIRLARI

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Değerli Konut Vergisinin sınırları ve aralıkları ilan edilmiştir. Yayımlanan tebliğ uyarınca 2022 yılında uygulanacak olan Değerli Konut Vergisinin alt sınırı 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Değerli Konut Vergisi oranları da;
• Değeri 6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olan taşınmazların, 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) • Değeri 12.347.000 TL’ye kadar olan taşınmazların, 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için (... Devamı için

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 15.09.2021 TARİHLİ, 2021/6 SAYILI GENELGESİ

15/02/2019 ve 30/05/2019 tarihli Genelgelerle yabancıların taraf olduğu işlemlerde taşınmaz değerleme raporu düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. İşbu Genelgede rapor düzenleme ve onaylama süreçlerinin TADEBİS- Web Tapu uygulaması kapsamında elektronik ortama aktarılması standardı getirilmiştir. 2021/6 no’lu bu genelgede düzenlenen hususlar aşağıdaki gibidir:
1-) Değerleme Raporu İçin Başvuru Şekli
Yabancıların taraf oldukları işlemlerde değerleme raporu talepleri Web Tapu resmi adresinden, veya taşınmazın maliki Türkiye Cumhuriyeti va... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // PCR ZORUNLULUĞUNA DAİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle PCR zorunluluğuna dair özetle aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir.
• 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı sürecini tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema, tiyatro gibi faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler hastalığı geçirmemiş; aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise, bu kişilerin seyahat... Devamı için

7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.06.2021 tarih, 31516 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunumuzun İflasın Tasfiyesinin düzenlendiği Sekizinci Bap ile Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasının düzenlendiği Onikinci Bap’ta aşağıdaki değişiklikler olmuştur:
Madde 1 ile, “İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri” başlıklı 223.maddeye aşağıdaki husus eklenmiş ve iflas idaresinin kimlerden oluşacağı, b... Devamı için

ETKİNLİK // DENİZ HUKUKU DUAYENLERİ İLE SÖYLEŞİ - 19 05 2021


19 Mayıs 2021, Çarşamba günü İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “ Deniz Hukuku Duayenleri ile Söyleşi ” etkinliğine Hukuk Büromuzun değerli ortağı Av.Nilgün Yamaner katılmış ve meslek hayatındaki 43 yıllık deneyimini genç avukat arkadaşlarla paylaşmıştır.
Söyleşinin tamamını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=x4Ekv8m5TTE

Devamı için

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz

Reklam Kurulu'nun 4 Mayıs 2021 tarihli toplantısı uyarınca yayımlanan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" (“Kılavuz”) yayımlandı. Kılavuz’da "sosyal medya etkileyicileri" (“Influencer”), sosyal medya hesabından kendisine ya da reklam verene ait bir malın, hizmetin satışını veya kiralanmasını sağlayan, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan dünyada "influencer" olarak kabul gören kişiler, olarak tanımlandı.
• ... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”