Makaleler

ETKİNLİK // 26 OCAK 2022 TARİHLİ PANEL - TAHKİMDE UYUŞMAZLIĞIN ESASINA UYGULANACAK HUKUK


Marmara Üni.Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk Özel Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nin düzenlemiş olduğu “Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk"' konulu panele Av.Cihan Yamaner katılacaktır.
Devamı için

EMLAK VERGİSİ KANUNU // DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN SINIRLARI

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Değerli Konut Vergisinin sınırları ve aralıkları ilan edilmiştir. Yayımlanan tebliğ uyarınca 2022 yılında uygulanacak olan Değerli Konut Vergisinin alt sınırı 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Değerli Konut Vergisi oranları da;
• Değeri 6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olan taşınmazların, 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) • Değeri 12.347.000 TL’ye kadar olan taşınmazların, 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için (... Devamı için

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 15.09.2021 TARİHLİ, 2021/6 SAYILI GENELGESİ

15/02/2019 ve 30/05/2019 tarihli Genelgelerle yabancıların taraf olduğu işlemlerde taşınmaz değerleme raporu düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. İşbu Genelgede rapor düzenleme ve onaylama süreçlerinin TADEBİS- Web Tapu uygulaması kapsamında elektronik ortama aktarılması standardı getirilmiştir. 2021/6 no’lu bu genelgede düzenlenen hususlar aşağıdaki gibidir:
1-) Değerleme Raporu İçin Başvuru Şekli
Yabancıların taraf oldukları işlemlerde değerleme raporu talepleri Web Tapu resmi adresinden, veya taşınmazın maliki Türkiye Cumhuriyeti va... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // PCR ZORUNLULUĞUNA DAİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle PCR zorunluluğuna dair özetle aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir.
• 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı sürecini tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema, tiyatro gibi faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler hastalığı geçirmemiş; aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise, bu kişilerin seyahat... Devamı için

7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.06.2021 tarih, 31516 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunumuzun İflasın Tasfiyesinin düzenlendiği Sekizinci Bap ile Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasının düzenlendiği Onikinci Bap’ta aşağıdaki değişiklikler olmuştur:
Madde 1 ile, “İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri” başlıklı 223.maddeye aşağıdaki husus eklenmiş ve iflas idaresinin kimlerden oluşacağı, b... Devamı için

ETKİNLİK // DENİZ HUKUKU DUAYENLERİ İLE SÖYLEŞİ - 19 05 2021


19 Mayıs 2021, Çarşamba günü İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “ Deniz Hukuku Duayenleri ile Söyleşi ” etkinliğine Hukuk Büromuzun değerli ortağı Av.Nilgün Yamaner katılmış ve meslek hayatındaki 43 yıllık deneyimini genç avukat arkadaşlarla paylaşmıştır.
Söyleşinin tamamını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=x4Ekv8m5TTE

Devamı için

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz

Reklam Kurulu'nun 4 Mayıs 2021 tarihli toplantısı uyarınca yayımlanan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" (“Kılavuz”) yayımlandı. Kılavuz’da "sosyal medya etkileyicileri" (“Influencer”), sosyal medya hesabından kendisine ya da reklam verene ait bir malın, hizmetin satışını veya kiralanmasını sağlayan, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan dünyada "influencer" olarak kabul gören kişiler, olarak tanımlandı.
• ... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRE UZATIMI

23/04/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni Koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
• TBMM üyeleri ve çalışanları, • Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerd... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) //KISMİ KAPANMA İLE BİRLİKTE MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

T.C. İstanbul Valiliği
İlgi : 02.03.2021 tarihli ve 22123 sayılı yazımız. Konu :Mesai Saatleri
COVİD19 salgınının en aza indirilmesi amacıyla, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince;
15.04.2021 tarihinden itibaren ilimizde mesai saatleri 1 0 . 0 0 - 12 . 3 0 , 1 3 . 0 0- 16 . 0 0 olarak uygulanacaktır.
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Bil... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”