Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TOPLANTISINDA BELİRTİLEN HUSUSLAR

 Türkiye Barolar Birliği

 Adalet Bakanı Başkanlığında Gerçekleştirilen Toplantıda Belirtilen Hususlar Hakkında

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında, Adalet Bakanı başkanlığında virüs salgını dolayısıyla yapılan 7. Toplantıda, daha önceki değerlendirmelere ilaveten veya tekraren resmi yazı sunulmuş ve sözlü olarak da açıklamalarda bulunulmuştur. Sunulan yazıda bahsedilenler özetle şu şekildedir;

 • Devlet bankalarından avukatlara 2020 yılı ödemesiz olarak düşük faizli 12 veya 24 aya yayılmış geri ödemeli kredi kullandırılması için gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca yaşanan zorluklar sebebiyle bir avukatın baro levhasında kayıtlı bulunması bankalar için yeterli teminat sayılmalıdır.
 • CMK görevlendirmelerinde 15 Haziran ertelemesi dolayısıyla ücrete hak kazanamayan avukatların mağdur edilmemesi için sonradan duruşma zaptını sunmak koşulu ile sadece görevlendirme belgesi ve duruşmanın Covid-19 nedeni ile ertelendiğine dair zabıtla ödeme yapılması hususu değerlendirilmelidir.
 •  Süreler 15 Haziran 2020’ye uzatıldığına göre, 30 Nisan’da beyanname ve ilk taksit ödemesi gelen Gelir Vergisi beyanname verme ve ödeme süresinin uzatılması gerekmektedir.
 • En azından yıl sonuna kadar avukatlık hizmetlerinin tamamında KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi önemli bir katkı sağlayacaktır.
 •  Avukatlık Ortaklığı ve adi ortaklıkların mücbir sebep kapsamına alınarak ödeme ve erteleme sürelerinden faydalanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca ortaklık şemsiyesi altında faaliyet gösteren avukatların bunun dışında iş alma haklarının da olmaması bu mağduriyeti arttırmaktadır.
 • Birikmenin önlenmesi için 15 Haziran 2020’ye kadar icra iş ve işlemlerinin kademeli olarak açılması düşünülmelidir. İcraTek programının bu kapsamda UYAP ile entegre edilmesi üstünde durulmalıdır.
 •  Hala ödenmeyen beraat vekalet ücretleri ve CMK ücretleri bulunmaktadır.
 •  Baroların meslektaşlara yardım için bütçelerinden harcama yapabilmeleri konusunda Adalet Bakanlığına yazılan yazının cevabı beklenmektedir.
 •  TBB CMK cari harcamalar ödeneğindeki 7 milyon TL’nin zor durumda olan avukatlara ödenebilir hale getirilmesi hususu da acil destek bekleyen meslektaşlar açısından önemlidir.
 • Hala bazı illerde kısa çalışma ödeneği konusunda İş-Kur yöneticilerinde tereddüt bulunmaktadır.
 • Süreler 15 Haziran’a ertelendiğinden ve daha sonra da Adli tatil başlayacağından, avukatların dava ve icra takiplerinden herhangi bir ücret kazanamayacakları çok açıktır. Bu sebeple 6 ay süre ile ödenmesi gereken SGK priminin yarı oranında indirilmesi avukatlara yardımcı olacaktır.
 • 65 yaş ve üzerindeki avukatların pek çoğu aktif olarak çalışmaktadır. Avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak sokağa çıkma yasağı kapsamında oluşan sorunun uygulama birliğini sağlayacak şekilde çözülmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”