Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA HSK'NIN ALDIĞI KARARLAR

 Türkiye Barolar Birliği

  
• Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında HSK'nın Aldığı Son Kararlar Hakkında

HSK Genel Kurulu “normale dönüş eylem planı” çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapmak amacıyla 29.05.2020 tarihinde toplanarak aşağıda özetlenecek hususlarda karar almışlardır.

  • Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16.06.2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam edilecektir.
  • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 01.06.2020’den itibaren başlatılacaktır. 
  • Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 01.06.2020 tarihi itibarıyla sonlandırılacaktır.
  • Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesi için tüm gerekli hassasiyet gösterilecektir.
  •  Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20.07.2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacaktır.
  • Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 01.06.2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıların idari izinli sayılacaklardır.
  •  İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için, mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenecektir.
  •  01.06.2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilecektir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”