Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÇALIŞMA DÜZENİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 26.08.2020 tarihli 2020/11 sayılı Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma düzeni:


COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, ancak kamu hizmetini aksatmamak şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

Buna dair esaslar üst yöneticiler tarafından belirlenir. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre için idari izinli sayılacaktır. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına yönelik görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaktır.
 
İdari izinliler ve bu esnek çalışma yönteminden faydalananlar amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılamaz ve ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmek zorundadır.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”