Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.05.2020 sayılı Resmi Gazete’de Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi için gereken su altı ve deniz sörveylerine ilişkin değişiklik getirmektedir. Değişiklikler özetle şu şekildedir;

  
• Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılacaktır. 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıl dönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada gerçekleştirilecektir.

• Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveyleri karada birlikte yapılabilecek. Bu gemilerde gerek görülmesi durumunda, denetimi yapanın teklifi ve liman başkanının kararı ile denizde kapsamlı denetim söz konusu olabilecektir.

• Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi sörveyi denetim uzmanları tarafından yapılacaktır.

• Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi denetimi, denetim uzmanı dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı, liman başkan yardımcısı veya denizcilikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun uzman tarafından gerçekleştirilebilecektir.

• Tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi denetimi belirtilen personel dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş idare personeli veya İdare tarafından bu iş için yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılabilecektir.

• Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yerine getirilecek. Düzenlenen denize elverişlilik belgeleri ve su aracı uygunluk belgeleri liman başkanı tarafından imzalanacaktır.

• Korona virüsün etkilerinin azaltılması için çıkarılan Kanun kapsamında süreleri 01.08.2020 tarihine kadar ertelenen denize elverişlilik belgelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak denetlemelere ilişkin gerekli iş ve işlemler ile ilgili geçici madde getirilmiştir. Kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde yapılacak kondüsyon denetimi ve seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği denetimlerinin yapılarak uygun bulunması durumunda denizde belgelendirilmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

• Bu hükümler 29.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”