Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 3 BÜYÜKŞEHİRDE MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR.

• Bilim Kurulu’nun Önerisi Doğrultusunda Alınan 17.06.2020 Tarihli Karara Göre, 3 Büyükşehirde Maske Takmak Zorunlu Hale Getirilmiştir. 


 Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanlığı’nın Kararı doğrultusunda; salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak, sosyal izolasyonu sağlama, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Bursa, İstanbul ve Ankara illerinde bulunan vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
 Yukarıda belirtilen kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Liraya kadar idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”